LLIM no és un projecte, és un organisme que sorgeix de l’aigua, el vidre i altres materials. LLIM és a la vegada un conjunt escultòric, un paisatge de formes orgàniques i una performance protagonitzada pels materials. LLIM no és una proposta site specific: no s’adapta a la realitat de Venècia, sinó que dilueix la identitat de Venècia en els seus materials. LLIM s’apropia de l’aigua de Venècia i la mobilitza en temps real. LLIM posa de manifest la situació de Venècia en un inestable equilibri perpetu entre sòlid i líquid, aigua i terra. LLIM posa el focus en la gestió del fang, els sediments sobre els que es va formar la Llacuna i es va construir Venècia. Es tracta d’una problemàtica poc coneguda, que no forma part del clixé de Venècia, a pesar de ser fonamental per a la supervivència de la ciutat.

Moure l’aigua
Un dels principals reptes de LLIM ha estat atrapar l’aigua del canal adjacent de San Pietro i traslladar-la mitjançant una bomba hidràulica a l’interior del pavelló, on circula per les escultures de vidre gràcies a la pròpia inèrcia gravitacional coadjuvada per un sistema de bombeig controlat per micro processadors Arduino.

El vidre
El vidre és un material versàtil i ecològic. És modelable durant la seva fabricació i rígid en el seu estat final; pot ser totalment transparent o acolorit; es hermètic i impermeable; procedeix de matèria primera natural però no es degrada, per tant no perd qualitat ni quantitat durant el seu reciclatge.

La gràfica
La gràfica de LLIM juga amb el desdoblament de la paraula i la noció de reflex. El seu subtil hermetisme propicia la dissolució dels estàndards de producció de coneixement. Entre el monograma i l’imagotip, la gràfica de LLIM evoca, per una banda, els canals de Venècia i, per l’altra, un emblema alquímic, un tipus de codi incomprensible pels no iniciats.

La publicació
Concebuda més com un llibre d’artista que com un catàleg, la publicació forma part de LLIM, no es tracta d’una explicació del projecte. Es tracta d’una mena de diari de bitàcola, que amplia el procés de treball i així com posa a l’organisme en diàleg amb una multiplicitat d’instàncies procedents de latituds i temporalitats múltiples.